app store VIP News TẢI ỨNG DỤNG VIP News

Tiểu sử thành viên Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong 5 phó thủ tướng có 3 người mới là ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng. Thành viên Chính phủ trẻ nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (46 tuổi).

Thủ tướng

5 Phó Thủ tướng

21 Bộ trưởng

Thông tin tra cứu

Sắp xếp: Họ tên Năm sinh

Flag Counter
© 2011 — Nguyễn Xuân Phúc.